PointKeyFrameCollection.SyncRoot Właściwość

Definicja

Pobiera obiekt, który może służyć do synchronizowania dostępu do kolekcji.Gets an object that can be used to synchronize access to the collection.

public:
 property System::Object ^ SyncRoot { System::Object ^ get(); };
public object SyncRoot { get; }
member this.SyncRoot : obj
Public ReadOnly Property SyncRoot As Object

Wartość właściwości

Object

Obiekt, który może służyć do synchronizowania dostępu do kolekcji.An object that can be used to synchronize access to the collection.

Implementuje

Dotyczy