SingleKeyFrameCollection.Empty Właściwość

Definicja

Pobiera puste SingleKeyFrameCollection.Gets an empty SingleKeyFrameCollection.

public:
 static property System::Windows::Media::Animation::SingleKeyFrameCollection ^ Empty { System::Windows::Media::Animation::SingleKeyFrameCollection ^ get(); };
public static System.Windows.Media.Animation.SingleKeyFrameCollection Empty { get; }
member this.Empty : System.Windows.Media.Animation.SingleKeyFrameCollection
Public Shared ReadOnly Property Empty As SingleKeyFrameCollection

Wartość właściwości

Dotyczy