SingleKeyFrameCollection.ICollection.CopyTo(Array, Int32) Metoda

Definicja

Kopiuje elementy ICollection Arraydo, zaczynając od określonego Array indeksu.Copies the elements of the ICollection to an Array, starting at a particular Array index.

 virtual void System.Collections.ICollection.CopyTo(Array ^ array, int index) = System::Collections::ICollection::CopyTo;
void ICollection.CopyTo (Array array, int index);

Parametry

array
Array

Jednowymiarowy Array , który jest miejscem docelowym elementów skopiowanych z ICollection.The one-dimensional Array that is the destination of the elements copied from ICollection. Array Musi mieć indeksowanie oparte na zero.The Array must have zero-based indexing.

index
Int32

Indeks (liczony od zera) array , w którym rozpoczyna się kopiowanie.The zero-based index in array at which copying begins.

Implementuje

Dotyczy