TimelineCollection.Enumerator.Reset Metoda

Definicja

Resetuje moduł wyliczający do jego początkowego położenia.Resets the enumerator to its initial position.

public:
 virtual void Reset();
public void Reset ();
abstract member Reset : unit -> unit
override this.Reset : unit -> unit
Public Sub Reset ()

Implementuje

Uwagi

Pozycja początkowa jest wcześniejsza niż pierwszy element w kolekcji.The initial position is before the first element in the collection.

Dotyczy