ColorInterpolationMode Wyliczenie

Definicja

Określa sposób interpolacji kolorów gradientu.Determines how the colors in a gradient are interpolated.

public enum class ColorInterpolationMode
public enum ColorInterpolationMode
type ColorInterpolationMode = 
Public Enum ColorInterpolationMode
Dziedziczenie
ColorInterpolationMode

Pola

ScRgbLinearInterpolation 0

Kolory są interpolowane w przestrzeni kolorów scRGB.Colors are interpolated in the scRGB color space.

SRgbLinearInterpolation 1

Kolory są interpolowane w przestrzeni kolorów sRGB.Colors are interpolated in the sRGB color space.

Dotyczy

Zobacz też