FontFamilyMapCollection.Clear Metoda

Definicja

Usuwa wszystkie obiekty FontFamilyMap z FontFamilyMapCollection.Removes all FontFamilyMap objects from the FontFamilyMapCollection.

public:
 virtual void Clear();
public void Clear ();
abstract member Clear : unit -> unit
override this.Clear : unit -> unit
Public Sub Clear ()

Implementuje

Dotyczy