FontFamilyMapCollection.CopyTo(FontFamilyMap[], Int32) Metoda

Definicja

Kopiuje FontFamilyMap obiekty w kolekcji do tablicy FontFamilyMaps, zaczynając od określonej pozycji indeksu.Copies the FontFamilyMap objects in the collection into an array of FontFamilyMaps, starting at the specified index position.

public:
 virtual void CopyTo(cli::array <System::Windows::Media::FontFamilyMap ^> ^ array, int index);
public void CopyTo (System.Windows.Media.FontFamilyMap[] array, int index);
abstract member CopyTo : System.Windows.Media.FontFamilyMap[] * int -> unit
override this.CopyTo : System.Windows.Media.FontFamilyMap[] * int -> unit
Public Sub CopyTo (array As FontFamilyMap(), index As Integer)

Parametry

array
FontFamilyMap[]

Tablica docelowa.The destination array.

index
Int32

Pozycja indeksu rozpoczynającego się od zera, gdzie rozpoczyna się kopiowanie.The zero-based index position where copying begins.

Implementuje

Dotyczy