FontFamilyMapCollection.ICollection.CopyTo(Array, Int32) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz CopyTo(Array, Int32).For a description of this member, see CopyTo(Array, Int32).

 virtual void System.Collections.ICollection.CopyTo(Array ^ array, int index) = System::Collections::ICollection::CopyTo;
void ICollection.CopyTo (Array array, int index);

Parametry

array
Array

Array oparte na zero, które odbiera skopiowane elementy z FontFamilyMapCollection.A zero-based Array that receives the copied items from the FontFamilyMapCollection.

index
Int32

Pierwsza pozycja w określonym Array, aby otrzymać skopiowaną zawartość.The first position in the specified Array to receive the copied contents.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Można go używać tylko wtedy, gdy wystąpienie FontFamilyMapCollection jest rzutowane na interfejs ICollection.It can be used only when the FontFamilyMapCollection instance is cast to an ICollection interface.

Dotyczy

Zobacz też