Matrix3DConverter Konstruktor

Definicja

Inicjuje wystąpienie klasy Matrix3DConverter.Initializes an instance of the Matrix3DConverter class.

public:
 Matrix3DConverter();
public Matrix3DConverter ();
Public Sub New ()

Dotyczy