ProjectionCamera.FarPlaneDistanceProperty Pole

Definicja

Identyfikuje właściwość zależności FarPlaneDistance.Identifies the FarPlaneDistance dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ FarPlaneDistanceProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty FarPlaneDistanceProperty;
 staticval mutable FarPlaneDistanceProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly FarPlaneDistanceProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

Dotyczy