ProjectionCamera.UpDirectionProperty Pole

Definicja

Identyfikuje właściwość zależności UpDirection.Identifies the UpDirection dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ UpDirectionProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty UpDirectionProperty;
 staticval mutable UpDirectionProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly UpDirectionProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

Dotyczy