TextEffectCollection.Enumerator Struktura

Definicja

TextEffect Wylicza elementyTextEffectCollectionw.Enumerates TextEffect items in a TextEffectCollection.

public: value class TextEffectCollection::Enumerator : System::Collections::Generic::IEnumerator<System::Windows::Media::TextEffect ^>
public struct TextEffectCollection.Enumerator : System.Collections.Generic.IEnumerator<System.Windows.Media.TextEffect>
type TextEffectCollection.Enumerator = struct
    interface IEnumerator
    interface IEnumerator<TextEffect>
    interface IDisposable
Public Structure TextEffectCollection.Enumerator
Implements IEnumerator(Of TextEffect)
Dziedziczenie
TextEffectCollection.Enumerator
Implementuje

Właściwości

Current

Pobiera bieżący element z kolekcji.Gets the current element in the collection.

Metody

MoveNext()

Przesuwa moduł wyliczający do następnego elementu w kolekcji.Advances the enumerator to the next element in the collection.

Reset()

Resetuje moduł wyliczający do pozycji początkowej, która jest wcześniejsza niż pierwszy element w kolekcji.Resets the enumerator to its initial position, which is before the first element in the collection.

Jawne implementacje interfejsu

IDisposable.Dispose()

Opis tych elementów członkowskich można znaleźć w temacie Dispose().For a description of this members, see Dispose().

IEnumerator.Current

Opis tych elementów członkowskich można znaleźć w temacie Current.For a description of this members, see Current.

Dotyczy