CharacterHit.FirstCharacterIndex Właściwość

Definicja

Pobiera indeks pierwszego znaku, który został trafiony.Gets the index of the first character that got hit.

public:
 property int FirstCharacterIndex { int get(); };
public int FirstCharacterIndex { get; }
member this.FirstCharacterIndex : int
Public ReadOnly Property FirstCharacterIndex As Integer

Wartość właściwości

Int32 Wartość, która reprezentuje indeks.An Int32 value that represents the index.

Dotyczy