MinMaxParagraphWidth.Inequality(MinMaxParagraphWidth, MinMaxParagraphWidth) Operator

Definicja

Porównaj dwa CharacterBufferReference obiekty pod kątem nierówności.Compare two CharacterBufferReference objects for inequality.

public:
 static bool operator !=(System::Windows::Media::TextFormatting::MinMaxParagraphWidth left, System::Windows::Media::TextFormatting::MinMaxParagraphWidth right);
public static bool operator != (System.Windows.Media.TextFormatting.MinMaxParagraphWidth left, System.Windows.Media.TextFormatting.MinMaxParagraphWidth right);
static member op_Inequality : System.Windows.Media.TextFormatting.MinMaxParagraphWidth * System.Windows.Media.TextFormatting.MinMaxParagraphWidth -> bool
Public Shared Operator != (left As MinMaxParagraphWidth, right As MinMaxParagraphWidth) As Boolean

Parametry

left
MinMaxParagraphWidth

Pierwsze wystąpienie CharacterBufferReference do porównania.The first instance of CharacterBufferReference to compare.

right
MinMaxParagraphWidth

Drugie wystąpienie CharacterBufferReference do porównania.The second instance of CharacterBufferReference to compare.

Zwraca

Boolean

false do wyświetlenia left jest równe right ; w przeciwnym razie true .false to show left is equal to right; otherwise, true.

Uwagi

Obiekty są równe, jeśli ich MinWidth MaxWidth właściwości i są równe.The objects are equal if their MinWidth and MaxWidth properties are equal.

Dotyczy