TextHintingMode Wyliczenie

Definicja

Definiuje zachowanie renderowania statycznego lub animowanego tekstu.Defines the rendering behavior of static or animated text.

public enum class TextHintingMode
public enum TextHintingMode
type TextHintingMode = 
Public Enum TextHintingMode
Dziedziczenie
TextHintingMode

Pola

Animated 2

Aparat renderowania renderuje tekst o najwyższej jakości animowanej.The rendering engine renders text with the highest animated quality.

Auto 0

Aparat renderowania automatycznie określa, czy ma być rysowany tekst z ustawieniami jakości odpowiednimi dla animowanych lub statycznych tekstu.The rendering engine automatically determines whether to draw text with quality settings appropriate for animated or static text.

Fixed 1

Aparat renderowania renderuje tekst o najwyższej jakości statycznej.The rendering engine renders text with the highest static quality.

Uwagi

Dla tekstu statycznego Użyj stałej.For static text, use Fixed.

W przypadku animowanego tekstu używaj animacji, aby zapewnić płynne animacje przy kosztach związanych z jakością tekstu.For animated text, use Animated to allow for smoother animations at the cost of text quality.

Dotyczy