TranslateTransform Konstruktory

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy TranslateTransform.Initializes a new instance of the TranslateTransform class.

Przeciążenia

TranslateTransform()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy TranslateTransform.Initializes a new instance of the TranslateTransform class.

TranslateTransform(Double, Double)

Inicjuje nowe wystąpienie TranslateTransform klasy i określa przemieszczenia w kierunku osi x i y.Initializes a new instance of the TranslateTransform class and specifies the displacements in the direction of the x- and y- axes.

TranslateTransform()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy TranslateTransform.Initializes a new instance of the TranslateTransform class.

public:
 TranslateTransform();
public TranslateTransform ();
Public Sub New ()

Dotyczy

TranslateTransform(Double, Double)

Inicjuje nowe wystąpienie TranslateTransform klasy i określa przemieszczenia w kierunku osi x i y.Initializes a new instance of the TranslateTransform class and specifies the displacements in the direction of the x- and y- axes.

public:
 TranslateTransform(double offsetX, double offsetY);
public TranslateTransform (double offsetX, double offsetY);
new System.Windows.Media.TranslateTransform : double * double -> System.Windows.Media.TranslateTransform
Public Sub New (offsetX As Double, offsetY As Double)

Parametry

offsetX
Double

Przemieszczenie w kierunku osi x.The displacement in the direction of the x-axis.

offsetY
Double

Przemieszczenie w kierunku osi y.The displacement in the direction of the y-axis.

Dotyczy