Visual.OnVisualChildrenChanged(DependencyObject, DependencyObject) Metoda

Definicja

Wywołuje się, gdy VisualCollection obiekt wizualny jest modyfikowany.Called when the VisualCollection of the visual object is modified.

protected public:
 virtual void OnVisualChildrenChanged(System::Windows::DependencyObject ^ visualAdded, System::Windows::DependencyObject ^ visualRemoved);
protected internal virtual void OnVisualChildrenChanged (System.Windows.DependencyObject visualAdded, System.Windows.DependencyObject visualRemoved);
abstract member OnVisualChildrenChanged : System.Windows.DependencyObject * System.Windows.DependencyObject -> unit
override this.OnVisualChildrenChanged : System.Windows.DependencyObject * System.Windows.DependencyObject -> unit
Protected Friend Overridable Sub OnVisualChildrenChanged (visualAdded As DependencyObject, visualRemoved As DependencyObject)

Parametry

visualAdded
DependencyObject

Visual, Który został dodany do kolekcjiThe Visual that was added to the collection

visualRemoved
DependencyObject

, Visual Który został usunięty z kolekcjiThe Visual that was removed from the collection

Dotyczy