JournalEntryPosition Wyliczenie

Definicja

Określa pozycję w historii nawigacji części zawartości w odniesieniu do bieżącej zawartości. JournalEntryPositionjest używany przez JournalEntryUnifiedViewConverter .JournalEntryPosition is used by JournalEntryUnifiedViewConverter.

public enum class JournalEntryPosition
public enum JournalEntryPosition
type JournalEntryPosition = 
Public Enum JournalEntryPosition
Dziedziczenie
JournalEntryPosition

Pola

Back 0

Zawartość znajduje się w historii nawigacji wstecznej względem bieżącej zawartości.Content is in back navigation history relative to current content.

Current 1

Zawartość jest bieżącą zawartością.Content is the current content.

Forward 2

Zawartość znajduje się w historii nawigacji do przodu w odniesieniu do bieżącej zawartości.Content is in forward navigation history with respect to current content.

Dotyczy