TemplateBindingExtension Konstruktory

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy TemplateBindingExtension.Initializes a new instance of the TemplateBindingExtension class.

Przeciążenia

TemplateBindingExtension()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy TemplateBindingExtension.Initializes a new instance of the TemplateBindingExtension class.

TemplateBindingExtension(DependencyProperty)

Inicjuje nowe wystąpienie TemplateBindingExtension klasy z określoną właściwością zależności, która jest źródłem powiązania.Initializes a new instance of the TemplateBindingExtension class with the specified dependency property that is the source of the binding.

TemplateBindingExtension()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy TemplateBindingExtension.Initializes a new instance of the TemplateBindingExtension class.

public:
 TemplateBindingExtension();
public TemplateBindingExtension ();
Public Sub New ()

Dotyczy

TemplateBindingExtension(DependencyProperty)

Inicjuje nowe wystąpienie TemplateBindingExtension klasy z określoną właściwością zależności, która jest źródłem powiązania.Initializes a new instance of the TemplateBindingExtension class with the specified dependency property that is the source of the binding.

public:
 TemplateBindingExtension(System::Windows::DependencyProperty ^ property);
public TemplateBindingExtension (System.Windows.DependencyProperty property);
new System.Windows.TemplateBindingExtension : System.Windows.DependencyProperty -> System.Windows.TemplateBindingExtension
Public Sub New (property As DependencyProperty)

Parametry

property
DependencyProperty

Identyfikator powiązanej właściwości.The identifier of the property being bound.

Dotyczy