TemplateContentLoader Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy TemplateContentLoader.Initializes a new instance of the TemplateContentLoader class.

public:
 TemplateContentLoader();
public TemplateContentLoader ();
Public Sub New ()

Dotyczy