UIElement.AreAnyTouchesCapturedWithinProperty Pole

Definicja

Identyfikuje AreAnyTouchesCapturedWithin Właściwość zależności.Identifies the AreAnyTouchesCapturedWithin dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ AreAnyTouchesCapturedWithinProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty AreAnyTouchesCapturedWithinProperty;
 staticval mutable AreAnyTouchesCapturedWithinProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly AreAnyTouchesCapturedWithinProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

DependencyProperty

Dotyczy