UIElement.CacheModeProperty Pole

Definicja

Identyfikuje CacheMode Właściwość zależności.Identifies the CacheMode dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ CacheModeProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty CacheModeProperty;
 staticval mutable CacheModeProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly CacheModeProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

DependencyProperty

Dotyczy