UIElement.FocusableChanged Zdarzenie

Definicja

Występuje po zmianie wartości właściwości Focusable.Occurs when the value of the Focusable property changes.

public:
 event System::Windows::DependencyPropertyChangedEventHandler ^ FocusableChanged;
public event System.Windows.DependencyPropertyChangedEventHandler FocusableChanged;
member this.FocusableChanged : System.Windows.DependencyPropertyChangedEventHandler 
Public Custom Event FocusableChanged As DependencyPropertyChangedEventHandler 

Uwagi

Ten element członkowski jest zdarzeniem CLRCLR, a nie zdarzeniem kierowanym.This member is a CLRCLR event, not a routed event.

Dotyczy

Zobacz też