UIElement.FocusableProperty Pole

Definicja

Identyfikuje Focusable Właściwość zależności.Identifies the Focusable dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ FocusableProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty FocusableProperty;
 staticval mutable FocusableProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly FocusableProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

DependencyProperty

Dotyczy