UIElement.IsMouseCapturedProperty Pole

Definicja

Identyfikuje IsMouseCaptured Właściwość zależności.Identifies the IsMouseCaptured dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ IsMouseCapturedProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty IsMouseCapturedProperty;
 staticval mutable IsMouseCapturedProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly IsMouseCapturedProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

DependencyProperty

Dotyczy