UIElement.IsMouseCaptureWithinProperty Pole

Definicja

Identyfikuje IsMouseCaptureWithin Właściwość zależności.Identifies the IsMouseCaptureWithin dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ IsMouseCaptureWithinProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty IsMouseCaptureWithinProperty;
 staticval mutable IsMouseCaptureWithinProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly IsMouseCaptureWithinProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

DependencyProperty

Dotyczy

Zobacz też