UIElement.IsStylusCapturedChanged Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy wartość właściwości IsStylusCaptured w tym elemencie zostanie zmieniona.Occurs when the value of the IsStylusCaptured property changes on this element.

public:
 event System::Windows::DependencyPropertyChangedEventHandler ^ IsStylusCapturedChanged;
public event System.Windows.DependencyPropertyChangedEventHandler IsStylusCapturedChanged;
member this.IsStylusCapturedChanged : System.Windows.DependencyPropertyChangedEventHandler 
Public Custom Event IsStylusCapturedChanged As DependencyPropertyChangedEventHandler 

Uwagi

Ten element członkowski jest zdarzeniem CLRCLR, a nie zdarzeniem kierowanym.This member is a CLRCLR event, not a routed event.

Dotyczy