UIElement.IsStylusCaptureWithinChanged Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy wartość właściwości zostanie IsStylusCaptureWithin zmieniona w tym elemencie.Occurs when the value of the IsStylusCaptureWithin property changes on this element.

public:
 event System::Windows::DependencyPropertyChangedEventHandler ^ IsStylusCaptureWithinChanged;
public event System.Windows.DependencyPropertyChangedEventHandler IsStylusCaptureWithinChanged;
member this.IsStylusCaptureWithinChanged : System.Windows.DependencyPropertyChangedEventHandler 
Public Custom Event IsStylusCaptureWithinChanged As DependencyPropertyChangedEventHandler 

Typ zdarzenia

DependencyPropertyChangedEventHandler

Uwagi

To jest CLRCLR zdarzenie, a nie zdarzenie kierowane.This is a CLRCLR event, not a routed event.

Dotyczy