UIElement.IsStylusCaptureWithinProperty Pole

Definicja

Identyfikuje IsStylusCaptureWithin Właściwość zależności.Identifies the IsStylusCaptureWithin dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ IsStylusCaptureWithinProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty IsStylusCaptureWithinProperty;
 staticval mutable IsStylusCaptureWithinProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly IsStylusCaptureWithinProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

DependencyProperty

Dotyczy

Zobacz też