UIElement.IsStylusOverProperty Pole

Definicja

Identyfikuje IsStylusOver Właściwość zależności.Identifies the IsStylusOver dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ IsStylusOverProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty IsStylusOverProperty;
 staticval mutable IsStylusOverProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly IsStylusOverProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

DependencyProperty

Dotyczy