UIElement.IsVisibleProperty Pole

Definicja

Identyfikuje IsVisible Właściwość zależności.Identifies the IsVisible dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ IsVisibleProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty IsVisibleProperty;
 staticval mutable IsVisibleProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly IsVisibleProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

DependencyProperty

Dotyczy