UIElement.ManipulationBoundaryFeedback Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy manipulowanie napotyka granicę.Occurs when the manipulation encounters a boundary.

public:
 event EventHandler<System::Windows::Input::ManipulationBoundaryFeedbackEventArgs ^> ^ ManipulationBoundaryFeedback;
public event EventHandler<System.Windows.Input.ManipulationBoundaryFeedbackEventArgs> ManipulationBoundaryFeedback;
member this.ManipulationBoundaryFeedback : EventHandler<System.Windows.Input.ManipulationBoundaryFeedbackEventArgs> 
Public Custom Event ManipulationBoundaryFeedback As EventHandler(Of ManipulationBoundaryFeedbackEventArgs) 

Typ zdarzenia

EventHandler<ManipulationBoundaryFeedbackEventArgs>

Uwagi

Informacje dotyczące kierowanego zdarzeniaRouted Event Information

Pole identyfikatoraIdentifier field ManipulationBoundaryFeedbackEvent
Strategia routinguRouting strategy PropagacjaBubbling
DelegatDelegate EventHandler<TEventArgs> typu ManipulationBoundaryFeedbackEventArgs.EventHandler<TEventArgs> of type ManipulationBoundaryFeedbackEventArgs.

Dotyczy