UIElement.PreviewTouchDownEvent Pole

Definicja

Identyfikuje PreviewTouchDown zdarzenie kierowane.Identifies the PreviewTouchDown routed event.

public: static initonly System::Windows::RoutedEvent ^ PreviewTouchDownEvent;
public static readonly System.Windows.RoutedEvent PreviewTouchDownEvent;
 staticval mutable PreviewTouchDownEvent : System.Windows.RoutedEvent
Public Shared ReadOnly PreviewTouchDownEvent As RoutedEvent 

Wartość pola

RoutedEvent

Dotyczy