UIElement.VisibilityProperty Pole

Definicja

Identyfikuje Visibility Właściwość zależności.Identifies the Visibility dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ VisibilityProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty VisibilityProperty;
 staticval mutable VisibilityProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly VisibilityProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

DependencyProperty

Dotyczy