Visibility Wyliczenie

Definicja

Określa stan wyświetlania elementu.Specifies the display state of an element.

public enum class Visibility
public enum Visibility
type Visibility = 
Public Enum Visibility
Dziedziczenie
Visibility

Pola

Collapsed 2

Nie wyświetlaj elementu i nie Rezerwuj miejsca dla niego w układzie.Do not display the element, and do not reserve space for it in layout.

Hidden 1

Nie wyświetlaj elementu, ale Rezerwuj miejsce dla elementu w układzie.Do not display the element, but reserve space for the element in layout.

Visible 0

Wyświetl element.Display the element.

Uwagi

Elementy, które mają Visibility wartość zwinięte, nie zajmują żadnego obszaru układu.Elements that have a Visibility value of Collapsed do not occupy any layout space. Domyślnie elementy są widoczne.By default, elements are Visible.

Dotyczy

Zobacz też