OperationParameterInfoCollection Konstruktory

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy OperationParameterInfoCollection.Initializes a new instance of the OperationParameterInfoCollection class.

Przeciążenia

OperationParameterInfoCollection()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy OperationParameterInfoCollection.Initializes a new instance of the OperationParameterInfoCollection class.

OperationParameterInfoCollection(OperationInfoBase)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy OperationParameterInfoCollection.Initializes a new instance of the OperationParameterInfoCollection class.

OperationParameterInfoCollection()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy OperationParameterInfoCollection.Initializes a new instance of the OperationParameterInfoCollection class.

public:
 OperationParameterInfoCollection();
public OperationParameterInfoCollection ();
Public Sub New ()

Dotyczy

OperationParameterInfoCollection(OperationInfoBase)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy OperationParameterInfoCollection.Initializes a new instance of the OperationParameterInfoCollection class.

public:
 OperationParameterInfoCollection(System::Workflow::Activities::OperationInfoBase ^ owner);
public OperationParameterInfoCollection (System.Workflow.Activities.OperationInfoBase owner);
new System.Workflow.Activities.OperationParameterInfoCollection : System.Workflow.Activities.OperationInfoBase -> System.Workflow.Activities.OperationParameterInfoCollection
Public Sub New (owner As OperationInfoBase)

Parametry

owner
OperationInfoBase

OperationInfoBaseUżywa tej kolekcji do definiowania informacji o parametrach dla operacji usługi, którą reprezentuje.The OperationInfoBase that uses this collection to define parameter information for the service operation that it represents.

Dotyczy