XComment.WriteToAsync(XmlWriter, CancellationToken) Metoda

Definicja

Zapisuje tę XComment do określonego XmlWriter.Writes this XComment to the specified XmlWriter.

public:
 override System::Threading::Tasks::Task ^ WriteToAsync(System::Xml::XmlWriter ^ writer, System::Threading::CancellationToken cancellationToken);
public override System.Threading.Tasks.Task WriteToAsync (System.Xml.XmlWriter writer, System.Threading.CancellationToken cancellationToken);
override this.WriteToAsync : System.Xml.XmlWriter * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task

Parametry

writer
XmlWriter

Składnik zapisywania, do którego ma zostać zapisany ten XComment.The writer to write this XComment to.

cancellationToken
CancellationToken

Token, który może służyć do żądania anulowania operacji asynchronicznej.A token that can be used to request cancellation of the asynchronous operation.

Zwraca

Zadanie, które reprezentuje asynchroniczny zapis operacji.A task that represents the asynchronous write operation.

Dotyczy