XElement.WriteToAsync(XmlWriter, CancellationToken) Metoda

Definicja

Asynchronicznie zapisuje XElement to w określonym składniku zapisywania.Asynchronously writes this XElement to the specified writer.

public:
 override System::Threading::Tasks::Task ^ WriteToAsync(System::Xml::XmlWriter ^ writer, System::Threading::CancellationToken cancellationToken);
public override System.Threading.Tasks.Task WriteToAsync (System.Xml.XmlWriter writer, System.Threading.CancellationToken cancellationToken);
override this.WriteToAsync : System.Xml.XmlWriter * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task

Parametry

writer
XmlWriter

Moduł zapisujący, w XElement którym ma zostać zapisany.The writer to write this XElement to.

cancellationToken
CancellationToken

Token, który może służyć do żądania anulowania operacji asynchronicznej.A token that can be used to request cancellation of the asynchronous operation.

Zwraca

Zadanie reprezentujące asynchroniczne operacje zapisu.A task representing the asynchronous write operation.

Dotyczy