ReadState Wyliczenie

Definicja

Określa stan czytnika.Specifies the state of the reader.

public enum class ReadState
public enum ReadState
type ReadState = 
Public Enum ReadState
Dziedziczenie
ReadState

Pola

Closed 4

Metoda Close() została wywołana.The Close() method has been called.

EndOfFile 3

Koniec pliku został pomyślnie osiągnięty.The end of the file has been reached successfully.

Error 2

Wystąpił błąd, który uniemożliwia kontynuowanie operacji odczytu.An error occurred that prevents the read operation from continuing.

Initial 0

Metoda Read nie została wywołana.The Read method has not been called.

Interactive 1

Metoda Read została wywołana.The Read method has been called. Dodatkowe metody mogą być wywoływane w czytniku.Additional methods may be called on the reader.

Dotyczy