XmlSchemaSet Konstruktory

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy XmlSchemaSet.Initializes a new instance of the XmlSchemaSet class.

Przeciążenia

XmlSchemaSet()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy XmlSchemaSet.Initializes a new instance of the XmlSchemaSet class.

XmlSchemaSet(XmlNameTable)

Inicjuje nowe wystąpienie XmlSchemaSet klasy z określonym XmlNameTable .Initializes a new instance of the XmlSchemaSet class with the specified XmlNameTable.

XmlSchemaSet()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy XmlSchemaSet.Initializes a new instance of the XmlSchemaSet class.

public:
 XmlSchemaSet();
public XmlSchemaSet ();
Public Sub New ()

Dotyczy

XmlSchemaSet(XmlNameTable)

Inicjuje nowe wystąpienie XmlSchemaSet klasy z określonym XmlNameTable .Initializes a new instance of the XmlSchemaSet class with the specified XmlNameTable.

public:
 XmlSchemaSet(System::Xml::XmlNameTable ^ nameTable);
public XmlSchemaSet (System.Xml.XmlNameTable nameTable);
new System.Xml.Schema.XmlSchemaSet : System.Xml.XmlNameTable -> System.Xml.Schema.XmlSchemaSet
Public Sub New (nameTable As XmlNameTable)

Parametry

nameTable
XmlNameTable

XmlNameTableObiekt, który ma być używany.The XmlNameTable object to use.

Wyjątki

XmlNameTableObiekt przeszedł jako parametr null .The XmlNameTable object passed as a parameter is null.

Zobacz też

Dotyczy