XmlDeserializationEvents Struktura

Definicja

Zawiera pola, które mogą służyć do przekazywania delegatów zdarzeń do Deserialize bezpiecznej wątkowo metody XmlSerializer.Contains fields that can be used to pass event delegates to a thread-safe Deserialize method of the XmlSerializer.

public value class XmlDeserializationEvents
public struct XmlDeserializationEvents
type XmlDeserializationEvents = struct
Public Structure XmlDeserializationEvents
Dziedziczenie
XmlDeserializationEvents

Pola

OnUnknownAttribute
OnUnknownElement
OnUnknownNode
OnUnreferencedObject

Właściwości

OnUnknownAttribute

Pobiera lub ustawia obiekt, który reprezentuje metodę, która obsługuje zdarzenie UnknownAttribute.Gets or sets an object that represents the method that handles the UnknownAttribute event.

OnUnknownElement

Pobiera lub ustawia obiekt, który reprezentuje metodę, która obsługuje zdarzenie UnknownElement.Gets or sets an object that represents the method that handles the UnknownElement event.

OnUnknownNode

Pobiera lub ustawia obiekt, który reprezentuje metodę, która obsługuje zdarzenie UnknownNode.Gets or sets an object that represents the method that handles the UnknownNode event.

OnUnreferencedObject

Pobiera lub ustawia obiekt, który reprezentuje metodę, która obsługuje zdarzenie UnreferencedObject.Gets or sets an object that represents the method that handles the UnreferencedObject event.

Dotyczy