XmlNodeChangedAction Wyliczenie

Definicja

Określa typ zmiany węzła.Specifies the type of node change.

public enum class XmlNodeChangedAction
public enum XmlNodeChangedAction
type XmlNodeChangedAction = 
Public Enum XmlNodeChangedAction
Dziedziczenie
XmlNodeChangedAction

Pola

Change 2

Wartość węzła jest zmieniana.A node value is being changed.

Insert 0

Węzeł jest wstawiany w drzewie.A node is being inserted in the tree.

Remove 1

Trwa usuwanie węzła z drzewa.A node is being removed from the tree.

Dotyczy

Zobacz też