ContentIterator Struktura

Definicja

Wykonuje iterację wszystkich podrzędnych węzłów zawartości bieżącego węzła.Iterates over all child content nodes of the current node.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public value class ContentIterator
public struct ContentIterator
type ContentIterator = struct
Public Structure ContentIterator
Dziedziczenie
ContentIterator

Uwagi

Stan nawigatora zmienia się tylko wtedy, MoveNext gdy metoda została zwrócona. trueThe state of the navigator changes only if the MoveNext method has returned true.

Właściwości

Current

Zwraca bieżący Nawigator wynikowy.Returns the current result navigator.

Metody

Create(XPathNavigator)

ContentIteratorInicjuje.Initializes the ContentIterator.

MoveNext()

Ustawia iterator w następnym podrzędnym węźle zawartości.Positions the iterator on the next child content node.

Dotyczy