DifferenceIterator Struktura

Definicja

Reprezentuje pozycję iteratora do następnego węzła w różnicy między dwoma zestawami węzłów.Represents the position of the iterator to the next node in the difference between two sets of nodes.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public value class DifferenceIterator
public struct DifferenceIterator
type DifferenceIterator = struct
Public Structure DifferenceIterator
Dziedziczenie
DifferenceIterator

Właściwości

Current

Zwraca bieżący Nawigator wynikowy.Returns the current result navigator.

Metody

Create(XmlQueryRuntime)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DifferenceIterator klasy.Initializes a new instance of the DifferenceIterator class.

MoveNext(XPathNavigator)

Ustawia ten iterator do następnego węzła w Unii.Positions this iterator to the next node in the union.

Dotyczy