ElementContentIterator Struktura

Definicja

Wykonuje iterację we wszystkich elementach podrzędnych o pasującej nazwie.Iterates over all child elements with a matching name.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public value class ElementContentIterator
public struct ElementContentIterator
type ElementContentIterator = struct
Public Structure ElementContentIterator
Dziedziczenie
ElementContentIterator

Właściwości

Current

Zwraca bieżący Nawigator wynikowy.Returns the current result navigator.

Metody

Create(XPathNavigator, String, String)

ElementContentIteratorInicjuje.Initializes the ElementContentIterator.

MoveNext()

Ustawia iterator dla następnego elementu podrzędnego o pasującej nazwie.Positions the iterator on the next child element with a matching name.

Dotyczy