FollowingSiblingMergeIterator.Create(XmlNavigatorFilter) Metoda

Definicja

FollowingSiblingMergeIteratorInicjuje.Initializes the FollowingSiblingMergeIterator.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public:
 void Create(System::Xml::Xsl::Runtime::XmlNavigatorFilter ^ filter);
public void Create (System.Xml.Xsl.Runtime.XmlNavigatorFilter filter);
member this.Create : System.Xml.Xsl.Runtime.XmlNavigatorFilter -> unit
Public Sub Create (filter As XmlNavigatorFilter)

Parametry

filter
XmlNavigatorFilter

Wystąpienie XmlNavigatorFilter klasy, które umożliwia filtrowanie węzłów na podstawie nazwy.An instance of the XmlNavigatorFilter class, which enables you to filter nodes based on the name.

Dotyczy