FollowingSiblingMergeIterator Struktura

Definicja

Wykonuje iterację w węzłach podrzędnych przez następujące węzły elementów równorzędnych.Iterates over child nodes by following the sibling nodes.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public value class FollowingSiblingMergeIterator
public struct FollowingSiblingMergeIterator
type FollowingSiblingMergeIterator = struct
Public Structure FollowingSiblingMergeIterator
Dziedziczenie
FollowingSiblingMergeIterator

Właściwości

Current

Zwraca bieżący Nawigator wynikowy.Returns the current result navigator.

Metody

Create(XmlNavigatorFilter)

FollowingSiblingMergeIteratorInicjuje.Initializes the FollowingSiblingMergeIterator.

MoveNext(XPathNavigator)

Umieść ten iterator z następną zawartością lub węzłem równorzędnym.Position this iterator to the next content or sibling node.

Dotyczy