IdIterator Struktura

Definicja

Tokenizes ciąg zawierający wartości IDREF i odwołuje się do wartości, aby uzyskać listę elementów identyfikatora.Tokenizes a string that contains IDREF values and dereferences the values in order to get a list of ID elements.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public value class IdIterator
public struct IdIterator
type IdIterator = struct
Public Structure IdIterator
Dziedziczenie
IdIterator

Właściwości

Current

Zwraca bieżący Nawigator wynikowy.Returns the current result navigator.

Metody

Create(XPathNavigator, String)

IdIteratorInicjuje.Initializes the IdIterator.

MoveNext()

Ustawia iterator dla następnego identyfikatora elementu.Positions the iterator on the next ID element.

Dotyczy