Int64Aggregator.AverageResult Właściwość

Definicja

Zwraca wartość zawierającą średnią Int64 sekwencji wartości. Int64Returns an Int64 value that contains the average of a sequence of Int64 values.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public:
 property long AverageResult { long get(); };
public long AverageResult { get; }
member this.AverageResult : int64
Public ReadOnly Property AverageResult As Long

Wartość właściwości

Wartość, która zawiera średnią Int64 sekwencji wartości. Int64An Int64 value that contains the average of a sequence of Int64 values.

Dotyczy