Int64Aggregator.Minimum(Int64) Metoda

Definicja

Przypisuje value parametr do istniejącego wyniku, jeśli parametr jest mniejszy niż istniejący wynik. valueAssigns the value parameter to the existing result if the value parameter is less than the existing result.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public:
 void Minimum(long value);
public void Minimum (long value);
member this.Minimum : int64 -> unit
Public Sub Minimum (value As Long)

Parametry

value
Int64

Wartość typu Int64.A value of type Int64.

Dotyczy